• สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • Supply Chain, Prodution Planning
 • Planning, Supply Chain, Production

10 hours ago

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM

10 hours ago

 

Applied
 • ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
 • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • HRBP, HRM, HR Operation, COE, HR Management
 • HR leadership that drives execution of HR.

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.