• ปริญญาตรี ด้านการบริหารงานบุคคล
  • เข้าใจในมาตรฐาน ระบบ ISO / GMP / HACCP/ HALAL
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

21 hours ago

 

Applied
  • Great Career Development
  • Work in a fast paced environment
  • Growing Firm in Center of Bangkok

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Opportunity for Junior HR
  • At least 3 years of experience as HR Generalist
  • High growth and learning opportunities

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?