• สถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับพอใช้
  • สามารถทำงานเข้ากะ หรือล่วงเวลาได้

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?