• มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน ค่าจ้าง 5 ปีขึ้นไป
  • จัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรม Business Plus
  • ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์

27-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?