• ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

5 hours ago

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

20-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.