• ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment Specialist, recruitment manager
 • Campus recruitment
 • Develop recruitment procedures and policy

01-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในงานสายงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

30-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Recruitment
 • Mass recruitment
 • Talent Acquisitions

20-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?