• สนับสนุนการทำเงินเดือนพนักงาน
 • ดูแลและประสานงานสิทธิ์สวัสดิการ
 • ดูแลและประสานงานการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่่ยง

19 hours ago

 

Applied
 • Factory HR,Plant HR
 • 3 years experience in HRD,HRM
 • Merit Increase,KPI Monitoring

17-Feb-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 32-37 ปี
 • Competency, KPI, IDP, Career Path, Succession Plan
 • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)

16-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Min.5 yrs in HR Role, Strong in HRBP
 • Strong Project Management
 • Excellent Command of English

14-Feb-20

 

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HR
 • Payroll
 • Training, Recruit

13-Feb-20

THB16k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านบริหารค่าตอบแทน
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการสำรวจค่าจ้าง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองาน

11-Feb-20

 

Applied