• มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน ค่าจ้าง 5 ปีขึ้นไป
  • จัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรม Business Plus
  • ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์

27-Mar-20

 

Applied
  • สรรหาบุคลากรภายในโรงงาน
  • ทำเงินเดือน , ดูแลสวัสดิการและประกันสังคม
  • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี

18-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?