• จบการศึกษาเกี่ยวกับพยาบาลศาตร์ หรือสาขาทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมประกันสุขภาพ 5ปีขึ้น
 • สามารถทำงานในภาวะกดดัน

13-Aug-20

 

Applied
 • Initiate new product ideas
 • Cooperate with marketing requirements
 • Identify product positioning

11-Aug-20

 

Applied
 • Contract Specialist
 • Legal
 • Insurance

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in related field
 • Direct experience in insurance or health industry
 • ์New graduated are welcome

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Thai nationality only

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied