• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

17-Aug-17

 

Applied
  • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

15-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง/โยธา
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.