• ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. -ป ตรี
  • สวัสดิการ : ประกันสังคม

30-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้กล้อง total station
  • ทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี

27-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้กล้อง total station
  • ปฏิบัติงานสำรวจก่อสร้าง

27-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?