• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง-โยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
  • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
  • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

21-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
  • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
  • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.