• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา /สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง
  • สามารถใช้ Auto-cad เขียนแบบ

01-Jun-20

 

Applied
  • Bachelor's in Civil Engineering
  • 3 Yrs as Civil Engr-Construction-Related Industry
  • Good Command of English

01-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?