• วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการบ้านจัดสรร

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนงาน / ตรวจสอบ / ควบคุมงานและการส่งมอบงาน
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไปหากผ่านงานอาคารสูง

18-Sep-17

 

Applied
 • ออกแบบเบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6,ปวช - ปวส.- ปริญญาตรี
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office Auto Cad

18-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 45 years old
 • 5 years project management experience
 • Providing installation, erection and construction

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in engineering, prefer Civil
 • 5 years project management experience
 • Good interpersonal skills, results oriented

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี
 • วางแผนกิจกรรมการทำงานของโครงการ

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Shop Drawing,As-Built Drawing
 • เขียนแบบก่อสร้าง แบบสถาปัตย์ โครงสร้าง
 • ใช้ Program ประเภท 3D ได้จะพิจารณาพิเศษ

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.