• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์วางระบบงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา

13 hours ago

 

Applied
  • 10+yrs as Construction Project Management
  • Degree in Mechanical, Electrical, Construction
  • Male Only, Age between 35 - 45 years old

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?