• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

30-Mar-20

THB20k - 30k /month

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถเซ็นออกแบบ

30-Mar-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?