• อายุ 23 - 35 ปี
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูและหน้างานก่อสร้าง
 • มีภูมิลำเนาหรือพักอยู่ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนงานก่อสร้าง

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor of Civil Engineering
 • Civil construction & design
 • Direct field (offshore) including heavy lifting

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

16-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • งานอาคาร งานโยธา อย่างน้อย 4 ปี

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ งาน Infrastructure 10-15 ปี

16-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.