• ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่วยกับงาน
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

1 hour ago

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Civil Engineering
 • 7 years of experience in construction QC
 • Experience in housing, condo, retail or etc.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong in Engineering projects
 • Very good English communications
 • Managing big projects

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง
 • ผ่านงานอาคารสูงมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง OE. 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS Office คล่องโดยเฉพาะ Excel
 • รับด่วน 5 ตำแหน่ง(ประจำ Site กทม.ตจว)

6 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปทำงานต่่างจังหวัดได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office,AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Global Business
 • Strong Project Exposure
 • Great Remuneration Package

6 hours ago

 

Applied
 • Complex Project Management
 • Global Organisation
 • Strong Remuneration Package

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Knowledge of contract administration
 • Design reviewing and co-ordination skills

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in famous company in Thailand
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Opportunity to work in a good benefit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the implementation of the project.
 • Control site operation planning.
 • Team coordination, a report to the project manager

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing site Post-tensioning operation
 • Controlling the quality, time and cost
 • Control work, supervise and advise subordinates.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่
 • มีจิตใจรักงานบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขาย

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • condomininum and club house
 • shopping mall and commercial building
 • Quality, cost and time

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

23-Aug-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

23-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

23-Aug-17

 

Applied
 • มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานและนอกเหนือกฏหมายแรงงาน
 • มีการเติบโตในสายงานอาชีพ
 • มีการทำงานเป็นทีม

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Diploma in Civil Engineering
 • Good coordination skills

22-Aug-17

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

22-Aug-17

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.) ประสบการณ์ 2 ปี
 • เขียนแบบ / คำณวนแบบ

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

22-Aug-17

 

Applied
 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

22-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
 • ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างให้เป

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineering or Technical School
 • Experience more important than qualification .
 • Background providing technical service in the cons

22-Aug-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้าง
 • สามารถคิดปริมานงานและวางแผนงานก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-3 ปี
 • วิศวกรสนาม ควบคุมงานที่ไซท์งาน

22-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถดูแบบก่อสร้างบ้าน และคุมคนงานได้
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.