• ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
 • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมาย
 • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.