• ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
  • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
  • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ผู้บริหารระดับสูง
  • บริหารองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมาย
  • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
  • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.