• ปริญญาโท -เอก จบด้านเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.