• ผู้บริหารโปรแกรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม
  • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้
  • ต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ผู้บริหารระดับสูง
  • บริหารองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมาย
  • เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • secretary
  • good command in English
  • age 25 - 35 yrs

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.