• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Sale , DCS and Automation and Power ,
 • sales processes and Sales and CRM,EPC
 • Customers - Develop customers

13 hours ago

 

Applied
 • Reputable Automotive MNC Company
 • Thermal System Management
 • Strong interpersonal skills & Team Player

13 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Sale , Grid Integration, Power Grids
 • Substation, Electrical Balance of plant,
 • Plant Electrifications, HVDC, FACTS, System

22-Aug-17

 

Applied
 • Self-driven salesperson
 • Attractive remuneration package
 • Japanese company

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 18-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.