• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 35 years old up
 • At least 5 years’ exp. in sales machine tools only
 • Have the knowledge about the basic import.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • Have your own car with driving license
 • Can travel upcountry

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • opportunity to work for the Japanese company
 • opportunity to get involved in the expansion
 • Able to work in the company listed

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Achieves regional sales targets
 • Recommends product and services innovations
 • Researches key geographies and market segments

11-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3- ม6 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือไม่มีก็ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.