• ปรับตัวเร็ว ทำงานเป็นระบบได้ ทำงานเป็นทีมดี
  • เรียนรู้เร็ว ฝึกฝนด้วยตัวเองได้ เจรจาต่อรองดี
  • รักการเดินทาง รับผิดชอบได้ มีวินัยในตัวเองดี

16-Aug-17

 

Applied
  • Trading business knowledge is preferable
  • Able to work pressure and time constraint
  • Excellence computer literacy

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

13-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.