• เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว/มีใบขับขี่
  • มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/เพศหญิง , อายุ 20 -35 ปี
  • มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว/มีใบขับขี่
  • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.