• การันตีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือน
 • ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.ประสบการณ์ 8 ปีขึนไป
 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย

27 mins ago

 

Applied
 • Opportunity to work with high stability global
 • Opportunity to fully utilize your sales skill
 • Opportunity to extent your capability and advance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติดี
 • มีความขยันอดทน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female aged 23-35 years.
 • Bachelor’s degree
 • Own a vehicle and driving license.

4 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Experience in food regulations, infant nutrition
 • 10 years of experience in a B2B ingredient sales
 • Technical sales

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีทักษะด้านExcel /VLOOKUP /PowerPoint /Pivotable
 • ดูแลลูกค้า ทั้งStand- alone และChain Stores
 • วางแผน,บริหารและจำหน่ายสินค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Strong English communication skill
 • Experience working with OTA

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องเงินหน้าร้าน 1 ปี
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ มี OTประจำ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทั้งระบบด้านการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทั้งระบบด้านการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • Degree from accredited institutions of higher lear
 • 0-3 years related working experience as a Sales
 • Proficient in MS Office.

13 hours ago

 

Applied
 • Sportswear
 • Good knowledge of sports categories
 • Develop new door channels

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ25ปีขึ้นไป
 • ปวส/ปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สนใจและเข้าใจในธุรกิจ E-commerce
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการนำเสนอ

13 hours ago

 

Applied
 • Experience with commercial planning and customer
 • Insight and understanding into Reserve consumers
 • Sales driver execution standards including distrib

13 hours ago

 

Applied
 • to grow with the fast growing company
 • to grow with the fast growing company
 • Attractive remuneration package

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in biz administration or related fields
 • Good logical sense, problem solving skills
 • Salary based on experiences + annual bonus

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Build up sales with new and existing accounts
 • Maintain good relationships with existing customer
 • Execute company sales strategies and promotions

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแล รับผิดชอบยอดขาย
 • Bachelor’s Degree
 • เปิด ปิด การขาย, ดูแลฐานลูกค้าเก่า

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • หาข้อมูลเพื่อเพิ่มลูกค้าให้แก่บริษัท
 • จัดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรถ

13 hours ago

 

Applied
 • Head of Modern Trade FMCG
 • Strong and broad knowledge of MT management
 • Minimum 10 years experience managing FMCG

13 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Take responsibility&coordinate with TMB & parties
 • Provide & improve process workflows
 • Keep BA Sales updated on news and information

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ หรือสายการจัดการ
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์
 • ซื่อสัตย์ อดทนและความรับผิดชอบต่องานสูง

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี
 • สนใจงานขาย และงานบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ปฏิบัติงานต่างหวัดได้

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • 3 years in presales experience will be advantage
 • Good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in GT sales of consumer goods industry.
 • Experience in Distributor Channel
 • Good command of both Thai & English.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the Channel performance and OP
 • SEM, display, affiliation, emailing, social media
 • Develop the Channel activity

13 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years experiences, preferably in sales
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Hard-working, self-disciplined

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Export Sales or Export Trading
 • Experience in food products
 • Excellent command of written and spoken English

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาด
 • ดูแลการนำเสนอสินค้าต่อตลาด

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ (การขาย)
 • เสนอขายสินค้า,แนะนำสินค้า,เชียร์สินค้า

20-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 25-35 years old
 • degree in Food Sciences, Food Technology
 • 3 years of experience in sales of food ingredients

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Marketing, Business Development
 • Food & Beverage, Packaging label
 • Domestic and Overseas clients

19-Aug-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย
 • ประสบการณ์ในงานขายมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้

19-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด/การขาย
 • ประสบการณ์ในงานขายมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในงานได้

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิงอายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 3 yrs exp. in Sales/Purchase in Trading/Mfg
 • Female, age around 25-35 years old
 • Good command in Japanese, JLPT N3 up

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Business Administration (MBA)
 • Male / Female, age 27- 32 years old
 • Good command of English and computer literacy

19-Aug-17

 

Applied
 • Work with one of the most well-known Japanese Com,
 • Accusable location near BTS line
 • Opportunity to utilize your skill

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์/ ทักษะในงานธุรการทั่วไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

19-Aug-17

THB13k - 20k /month

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ประสบการณ์บริหารจัดการธุรกิจเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Water Solution providing
 • Track record in B2B sales, Dist managment
 • Achieve sales targets in customers’ projects

19-Aug-17

 

Applied
 • to work in leading and world-class engineering
 • to contribute sales skills with overseas market
 • An attractive benefits

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the world's leaders in Freight
 • to utilize your skills and gain wide range of exp.
 • to challenge yourselves as a Business Development

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 3 yrs exp. in Sales/Purchase in Trading/Mfg
 • Female, age around 25-35 years old
 • can speak Japanese is advantage

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • CRM Salesforce
 • Retail Banking
 • Business Strategy facilitator

19-Aug-17

 

Applied
 • Franchise Consultant
 • Build a quality and brand building
 • Passion for and an understanding of sports

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in channel sales planning, marketing
 • Degree in Economics, Marketing, Statistics, MIS
 • Good at English communication

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.