วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ

วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

คุณเคยประกาศรับ สมัครงาน แต่ไม่ได้คนที่ตรงใจเสียทีหรือไม่ คุณต้องเสียเวลา สูญเงินทองไปมากมายเพียงใดกับกระบวนการ รับ สมัครงาน ที่ไม่ได้คนที่ใช่ กรุณาอ่านเนื้อหาด้านล่างนี้ jobsDB มีแนวทางในกระบวนการคัดเลือก พนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพมาฝาก เริ่มต้นกันเลยนะคะ

 • คุณมีความจำเป็นต้องการ พนักงาน เพิ่มมากแค่ไหน
 • หาวิธีการที่จะให้ งาน ในส่วนนั้นสำเร็จโดยไม่ต้องรับคนเพิ่มได้หรือไม่ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัด งาน ที่ไม่จำเป็นออก หรือแบ่ง งาน ใหม่ให้เหมาะกับกำลังคนและความสามารถ เป็นต้น
 • หากจำเป็นต้องรับ พนักงาน ใหม่จริง ๆ ให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ สมัครงาน ที่ต้องการ
 • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ พนักงาน ในตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
 • กำหนดช่วงเงินเดือน และพิจารณาว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายได้หรือไม่ หากไม่มีปัญหา ก็เริ่มรับสมัครพนักงานได้เลย

ประกาศรับสมัครงานภายในก่อน

 • ประกาศรับ สมัครงาน ภายในบริษัทก่อน เพื่อให้โอกาสพนักงานปัจจุบันได้เติบโตใน ตำแหน่งงาน ที่สูงขึ้น ก่อนที่จะประกาศรับบุคคลภายนอก
 • หากพนักงานสนใจ สมัครงาน ในตำแหน่งว่างดังกล่าว ให้กรอกใบ สมัครงาน แบบภายใน
 • กำหนดวัน สัมภาษณ์งาน สำหรับการรับสมัครแบบภายใน
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในเรื่องบทบาทในกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร คุณสมบัติเฉพาะทาง การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร
 • ประเมินผลการ สัมภาษณ์งาน ในแบบฟอร์มการประเมินผลผู้สมัครงาน
 • แจ้งผลการรับ สมัครงาน แก่พนักงานที่ลงสมัครคัดเลือก หากเป็นไปได้ควรแจ้งเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับเลือกด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติต่อไป
 • หากพนักงานผ่านการคัดเลือก ให้ HR จัดเตรียมเอกสารแต่งตั้งพนักงาน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง งาน ใหม่ พร้อมเงินเดือนที่จะได้รับ
 • กำหนดระยะเวลาในการถ่ายโอน งาน ปัจจุบันกับหัวหน้างานคนปัจจุบันให้เรียบร้อย ก่อนถึงวันกำหนดพนักงานเริ่มงานใหม่

ในกรณีที่ไม่ได้พนักงานจากภายใน

 • ส่งอีเมลถึงพนักงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเปิดรับพนักงานในตำแหน่งว่าง เผื่อว่าพนักงานมีคนรู้จักอยากจะแนะนำให้มาสมัครงาน
 • ใช้พลังแห่งการบอกกันปากต่อปาก ช่วยกระจายข่าวการรับสมัครงานในวงกว้าง เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่รวดเร็ว
 • ลงประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์บริษัท รวมถึงเว็บไซต์หางานคุณภาพที่รวบรวมผู้สมัครคุณภาพไว้มากที่สุดอย่าง www.jobsDB.co.th
 • หรือจะลดขั้นตอนความยุ่งยากในการสรรหาบุคลากร โดยใช้บริการคัดสรรบุคลากร จาก Head Hunter ของ jobsDB Executive Recruitment ก็ได้ ง่าย สะดวก และไม่แพงอย่างที่คิด
 • หากมีผู้สมัครงานส่ง ใบสมัครงาน เข้ามา ให้ส่งอีเมลตอบกลับถึงผู้สมัครงานว่าคุณได้รับ เรซูเม่ ของพวกเขาแล้ว และ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
 • คัดเลือกใบสมัครและจัดอันดับผู้สมัครที่เข้าตา จากนั้นทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อคัดกรองผู้สมัครรอบหนึ่งก่อน ซึ่งอาจมีการสอบถามถึงเงินเดือนที่ต้องการ หากผู้สมัครไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 • ในกรณีที่มีผู้สมัครน่าสนใจให้ติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายกำหนดการ สัมภาษณ์งาน แต่หากไม่มีใครเข้าตา อย่าเพิ่งทิ้งใบสมัครของพวกเขา เพราะคุณอาจต้องการมัน เมื่อเปิดรับสมัครพนักงานในครั้งต่อไป
 • เมื่อผู้สมัครเข้ามาที่บริษัทเพื่อ สัมภาษณ์งาน ให้ผู้สมัครกรอกใบ สมัครงาน อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง
 • แจ้งรายละเอียดลักษณะ งาน หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานนั้นให้ผู้สมัครงานรับทราบ
 • สัมภาษณ์ผู้ สมัครงาน เผื่อประเมินความสามารถและความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้รู้จักองค์กรและทราบความต้องการของคุณด้วย
 • ประเมินผลการ สัมภาษณ์งาน ในแบบฟอร์มการประเมินผลผู้สมัครงาน
 • ประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกที่เปิดรับสมัครพนักงาน ผู้จัดการ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานรอบแรก
 • นัดหมายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่สอง
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร คุณสมบัติเฉพาะทาง การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ที่สมัคร จากนั้นประเมินผลการสัมภาษณ์งานเพื่อให้คะแนนแก่ผู้สมัคร
 • ผู้สมัครที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกคัดออก
 • ประชุมอีกครั้งระหว่าง HR หัวหน้าแผนก และ ผู้จัดการ เพื่อตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่คะแนนผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
 • วางแผนการจ้างงาน แจ้งผลการสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครงาน สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ให้ HR จัดเตรียมเอกสารแต่งตั้งพนักงาน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานใหม่ พร้อมเงินเดือน และสวัสดิการที่จะได้รับตามที่ตกลงกัน
 • ให้ผู้สมัครเซ็นสัญญาจ้าง และกำหนดวันเริ่มงาน

คุณอาจนำข้อมูลข้างต้นไปทำเป็น Checklist สำหรับตรวจสอบสิ่งที่คุณอาจมองข้ามในกระบวนการคัดสรรบุคลากร เพื่อให้การรับสมัครพนักงานในครั้งต่อไปมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้คนที่ใช่ ทันใจคุณอีกต่างหาก

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้