• มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
  • สามาถทำงานเป็นกะได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แอร์ ไฟ ประปา

14-Aug-17

 

Applied
  • รับ Check in/Check out
  • ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

14-Aug-17

 

Applied
  • ทำงานด้านจองห้องพัก Booking จาก Agent Online
  • งานด้านประสานงานกับ Agent
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.