Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 56 jobs
  CardX Company Limited's banner
  CardX Company Limited's logo
  PrakanongTHB 16K - 24,999 /month
  • Call Center ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อ
  • ยินดีรับผู้มีประสบการณ์คอลเซ็นเตอร์โดยตรง
  • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน ปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมติดตามเบี้ย อย่างน้อย2ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารจัดการทีม Call Center
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ดูแลออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการขาย
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม
  • จัดทำรายงานผลลัพธ์การฝึกอบรมและวิเคราะห์
  Next