• เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริหารจัดการ

21-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย งานบริหารจัดการ

21-Aug-17

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.