• ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้

29-Oct-20

 

Applied
 • Male & Femal Age 35 - 45
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

27-Oct-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 3-5 years experience of QA/QC related to textile
 • Good command of English

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • BS in Accounting or Finance, MBA and/or CPA highly
 • preferably in Manufacturing/Export food ready meal

24-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?