• ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Leasing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 5-7 years as an IT Business system analyst
  • Experience in SAP process re-design & improvement
  • Develop IT Plans and budgets for approval

18-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?