• วิเคราะห์ผลงานสาขา โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
 • หาสาเหตุพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหา
 • ออกแบบพัฒนารายงานในการติดตามผลงานของสาขา

1 hour ago

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

11 hours ago

 

Applied
 • Branch Planning and Analyst
 • Retail Banking
 • Banking processes and products

11 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of working experience
 • Good knowledge computer skills; Excel
 • Supporting the business consultant team

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree or higher in any related
 • 3 years' work experience in contact centre
 • Experience in Resource Planner and Analyst

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience preferably planning background
 • Background in Engineering, Data Sciences
 • Strong analytical, initiative, and logical skill

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Strong analytic thinking
 • Good command of English

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • Good knowledge of marketing

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Analysis and Support
 • Forecasting, Monitoring and Review
 • IT System Development Support

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 2 years’ of experience in the auditing
 • Bachelor or Master’s degree in a business related
 • Good command of written and spoken English.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Banking Application
 • Project Management, System Analyst

23-Aug-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Mutual Fund, application solution
 • Project Management, System Analyst

23-Aug-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Integration, API, Solution
 • Project Management, System Analyst

23-Aug-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Banking Application
 • Project Management, System Analyst

23-Aug-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Integration, API, Solution
 • Project Management, System Analyst

23-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานสินเชื่อ-ลูกหนี้คงค้าง
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโดย Excel
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 year’s relevant experience
 • MBA or equivalent experience
 • Ability to build strong business relationships

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in any fields, but BBA is preferable
 • Strong organizational skills
 • 2 years of trade marketing / data analysis

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Retail Banking
 • System implementation
 • Project Management Office

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้
 • การบริหารงานบุคคลและองค์กร
 • จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

23-Aug-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรม (Coding ได้ เช่น SQL, JAVA,R
 • ปริญญาตรี: Computer Engineering, Computer Science
 • ปริญญาโท: Business Administration, Management

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

22-Aug-17

 

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

22-Aug-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years' experience in data analysis
 • Strong analytical, interpersonal and communication

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for leading global management consulting firm
 • Highly international exposure and dynamic
 • Quantitative and qualitative research

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/ICT/เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการเป็น admin page ให้กับสินค้า
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามลูกค้า

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 38-50 years
 • Bachelor’s degree or MBA in relevant fields
 • At least 10 years of experience

22-Aug-17

 

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

22-Aug-17

 

Applied
 • Work for leading global management consulting firm
 • Highly international exposure and dynamic
 • Quantitative and qualitative research

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering/Computer science
 • Responsible for PI administrative tasks
 • Experience in SharePoint or Data Management

22-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Business Process Improvement
 • Lean Process
 • Cost Reduction

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบัญชีพื้นฐาน

21-Aug-17

 

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

21-Aug-17

 

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Data Science, Machine Learning
 • 5 full-cycle projects, Business Analyst, SA
 • mobile office

21-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Economics, Business, Accounting
 • Good communication skills in English
 • Develop operations’ process analysis and strategy

21-Aug-17

 

Applied
 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

19-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in business analyst
 • experience in software enterprise development
 • Able to speaking and writing in English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • Experiences in audit
 • Excellent command of English language

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Communication.
 • 2-5 years experienced in SEO Specialist.
 • Knowledge at HTML, CSS, Java script.

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.