• มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

42 mins ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • มีทักษะด้านการเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ดี
 • เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

4 hours ago

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor's degree in Accounting
 • 5 years' experience in data analysis
 • Strong analytical, interpersonal and communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Work for leading global management consulting firm
 • Highly international exposure and dynamic
 • Quantitative and qualitative research

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 5 years+ Experiences of IT project management
 • MRT/5 Days Working/

20 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 38-50 years
 • Bachelor’s degree or MBA in relevant fields
 • At least 10 years of experience

20 hours ago

 

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

20 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท
 • ประสานงานผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Investor Relations field
 • Bachelor of law or higher
 • Knowledge of SET rules and regulation

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Have experience in business process improvement
 • Good command of written and spoken English.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work for leading global management consulting firm
 • Highly international exposure and dynamic
 • Quantitative and qualitative research

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • performance monitoring
 • budget
 • project management

20 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering/Computer science
 • Responsible for PI administrative tasks
 • Experience in SharePoint or Data Management

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Business Process Improvement
 • Lean Process
 • Cost Reduction

20 hours ago

 

Applied
 • นักศึกษาจบใหม่
 • Economics
 • Good command of English writing

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent presentation and written communication
 • Support DMP President and President’s Office
 • Make recommendations on internal & external data

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

21-Aug-17

 

Applied
 • Consumer insight
 • Trade marketing
 • Market research

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

21-Aug-17

 

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Data Science, Machine Learning
 • 5 full-cycle projects, Business Analyst, SA
 • mobile office

21-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

21-Aug-17

 

Applied
 • Participate in work stream planning process
 • Work with internal and external customers
 • Develop, provide input, and writes business

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 • มีความรู้ในด้านตลาดทุน
 • วิเคราะห์ ศึกษาทิศทาง

21-Aug-17

 

Applied
 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

19-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in business analyst
 • experience in software enterprise development
 • Able to speaking and writing in English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • Experiences in audit
 • Excellent command of English language

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Communication.
 • 2-5 years experienced in SEO Specialist.
 • Knowledge at HTML, CSS, Java script.

18-Aug-17

 

Applied
 • 1-3 yrs of exp in business consulting/ investment
 • Male/ Female, Age is between 23 - 35 years old
 • Excellent command of English/ Strong interpersonal

18-Aug-17

THB30k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Having experience in engineering consultant
 • Monitor, track and update the information or perfo
 • Consolidate and prepare reports on monthly

18-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • 1-3 years in financial services industry
 • Build, maintain and improve forecasting models
 • Interview internal clients, developers,occupiers

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • รอบรู้ธุรกิจ
 • สร้างกลยุทธ์

18-Aug-17

 

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

17-Aug-17

 

Applied
 • A Bachelor degree in Computer Science
 • 2+ years experienced developing and implementing
 • Knowledge of software development life cycle.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in LEAN knowledge
 • Business analytical skills
 • Excellent communication skills in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related
 • 3 years' work experience in contact centre
 • Experience in Resource Planner and Analyst

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Strong analytic thinking
 • Good command of English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • Good knowledge of marketing

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.