• ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

13 hours ago

 

Applied
 • Google Analytics, Google Tag Manager
 • Good problem solving skills
 • Team Management skills

06-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Statistics
 • Applied Mathematics or equivalent experience
 • 1 - 2 years' Data Analysis experience

06-Jun-20

 

Applied
 • 3+ yrs in Debt Collection Strategy & Planning
 • Exp from Financial institution
 • Age between 28-36 years old

06-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command in English
 • Good coordinator
 • Can writing English and understand in contents

06-Jun-20

 

Applied
 • data driven, data scientist
 • marketing intelligence
 • campaign management

05-Jun-20

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้าน Business Analyst
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์, ความคิดเป็นระบบ, มุ่งมั่น

05-Jun-20

 

Applied
 • MBA or Master's Degree in Management
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Pleasant personality, well-organized

05-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Salary Range: 30K - 35K
 • Benefits and welfare
 • Target bonus (base on company's performance)

05-Jun-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • Get requirement from users.
 • Career Growth Opportunities.
 • Flexible working hours.

05-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • analysis ability and strict logical thinking
 • data analysis, plan and develop activities
 • Bangkok, Sathorn

05-Jun-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)เชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สรุปผลนำเสนอ และจัดทำ Presentation แก่ผู้บริหาร
 • ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม

05-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขา สถิติ
 • ความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้ทำงาน
 • ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

05-Jun-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Identified new strategy for growing business
 • Commercial area development and management
 • Finding/Seeking potential area to development

05-Jun-20

 

Applied
 • Digital Asset Business: Exchange Broker Dealer
 • Blockchain Technology , DLT
 • ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขาย ผู้ค้า

05-Jun-20

 

Applied
 • 5 years of experience in life insurance
 • Get requirement form User
 • other related filed in in financial services,

05-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร การเงิน
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC > 600)

05-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years exp in partnership development
 • Good communication both Thai& English
 • Good Team Management

05-Jun-20

 

Applied
 • 2 to 4 years of internal strategy experience
 • Fluency in English and Thai
 • MBA preferred

05-Jun-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านธุรกิจสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน และระบบมาตรฐานโรงพยาบาล
 • มีความคิดเชิงระบบ

05-Jun-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Data Privacy is an advantage.
 • At least 6 years of work experience
 • experience in compliance audit or risk consulting

05-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or related filed
 • 5 years market survey/data survey experience
 • Strong analytical and critical thinking

05-Jun-20

 

Applied
 • Passion in Business analyst or System analyst
 • Strong Analytical and problem solving skills
 • Initiative, energetic with ‘CAN-DO’ attitude

05-Jun-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกันชีวิต
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งในด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Background in data management
 • Strong analytical skills to solve
 • Experience with visualization tools

04-Jun-20

 

Applied
 • Business Analysis
 • 4 years experience in budget planning
 • Proficient in interpreting financial analysis

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ การเงินหรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำเดือน

04-Jun-20

 

Applied
 • Working knowledge of data mining principles
 • Experience using analytical concepts
 • Excellent communication and teamwork skills

04-Jun-20

 

Applied
 • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Direct Experience in Customer Service Operation
 • Excellent Command in English
 • Large scale management skill

04-Jun-20

 

Applied
 • Java, C#, VBA, or other commonly coding languages
 • HTML/JavaScript/SAS/SQL or other automation S/W
 • Excellent communication and presentation skills

04-Jun-20

 

Applied
 • Business Planning Manager
 • Business Planning Analyst
 • ผู้จัดการฝ่ายการวางแผนธุรกิจ

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance or Accounting, Good English
 • 6-8 years’ exp. in Accounting/Finance function
 • FMCG experience would be a plus

04-Jun-20

 

Applied
 • Management report
 • Business analysis
 • Business planning

04-Jun-20

 

Applied
 • Experience 1-3 years and above in related fields
 • Interest in coordination and administration
 • Fluent command of both Thai and English

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Business and Financial Analyst
 • Revenue Performance, forecasting
 • Performance monitoring

04-Jun-20

 

Applied
 • Degree in commerce/ accounting/ finance/ economics
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Moderate command in English

04-Jun-20

 

Applied
 • Analyse in-house data, market trend, competitor
 • Design and create reports in Salesforce in order
 • product strategy

04-Jun-20

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

04-Jun-20

 

Applied
 • Degree
 • More than 5 years experience
 • Big data Analytics

04-Jun-20

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SOA/Web Service, Data warehouse

04-Jun-20

 

Applied
 • ทักษะการใช้สูตร Excel ชั้นสูง
 • ใกล้รถไฟฟ้า Airport Link รามคำแหง
 • จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 (วันเสาร์ เว้น เสาร์)

04-Jun-20

 

Applied
 • Business Analyst, System Analyst, Business Consult
 • 1 year experiences in Business Analyst or System
 • High salary & good contract benefit

04-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • At least 2 years of experience in IT field
 • Good command of English

04-Jun-20

 

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

04-Jun-20

 

Applied
 • To perform research and analytical
 • Research, analytical and report-writing skills
 • To represent PTIT in any assigned meetings

04-Jun-20

 

Applied
 • Working experience 3 - 5 years in secretarial
 • Perform secretarial support to Top management.
 • Work Near BTS Ploenchit, Ploenchit Cent

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Business analysis, workflow programming experience
 • Implement Microsoft Dynamics NAV
 • Business Analyst ERP Module

04-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • 9 years' experience in statistical data analysis
 • degree in Statistics, Quantitative Analysis
 • Knowledge on digital marketing

04-Jun-20

 

Applied