• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. สายงานก่อสร้าง ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และระยะเวลางานที่เร่งรีบ

3 hours ago

 

Applied
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • 3 year of sales experience
 • Highly adaptable with a “can-do” attitude

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Must have direct experience in retail projects.
 • Able to review or adjust design drafts
 • Able to travel to project sites across Thailand

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

14 hours ago

 

Applied
 • Aged 30-45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • Good communication and negotiation skills

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถอยู่ประจำไซส์งานได้

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย 30-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้งานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาพิเศษ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

24-Sep-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Engineer,Architectural,On-Site Construction exp.
 • 5 years in using MS Project and MS Excel
 • Excellent command in both English

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

23-Sep-17

 

Applied
 • Grow with a long operating Japanese construction
 • Opportunity to receive attractive base salary
 • Be a part of big governmental Red Line project

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales water pump, construction equipment
 • Government and contractor bidding
 • direct and channel sales to existing and new

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Chief Engineer
 • Large property developer
 • Hotel and Building - High Rise

22-Sep-17

 

Applied
 • Coordinate & monitor the site development process
 • Updates key construction schedules
 • Manage contractors/vendors’ performance

22-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Construction Chemicals Company
 • •Technical competence / Training
 • control stock both Made to Order & Made to Stock

22-Sep-17

 

Applied
 • อ่านแบบ และใช้ autocat เป็น
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักที่ต่างจังหวัดได้

22-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

22-Sep-17

 

Applied
 • Construction, building, infrastructure
 • High vocational or Bachelor degree
 • Civil Engineer , M&E

22-Sep-17

 

Applied
 • Attractive income
 • 5 days working
 • At least 15 years of experience in sales

22-Sep-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีประสบกาณ์ด้านงานก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์

22-Sep-17

 

Applied
 • Lead Project Sales Manager
 • Newly created position
 • Leading European based company

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถดูแบบก่อสร้างบ้าน และคุมคนงานได้
 • วุฒิปวส.ปวช ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture
 • experience as QS, Quantity surveyor, estimator
 • Auto CAD, Project Planner, Project Budget skills

22-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไปในด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ใช้โปรแกรม MS Office,MS Project,AutoCAD ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in construction management & engineer
 • Safety and quality control in engineering

21-Sep-17

 

Applied
 • 5 days working
 • Work with experience person in oil & gas industry
 • Experience/Involving with fabrication yard

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Project Director for construction building
 • Exp. to manage project at least 100 million baht
 • Manage over 3-4 sites for low rise buildings

21-Sep-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Logistics
 • building & facilities management
 • General Affairs

21-Sep-17

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

21-Sep-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 20years of experience in Asphalt road construction
 • Strong management and negotiation skills

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Civil Engineering
 • 10 years of experience in Asphalt and technical
 • Manage road construction and maintenance

21-Sep-17

 

Applied
 • 15years of experience in Asphalt road construction
 • Have an experience in large road construction
 • Have a Certificate Professional Engineer Level

21-Sep-17

 

Applied
 • 10 years experience in Asphalt road construction
 • Experience in large road construction project
 • Able to travel to upcountry

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ในการก่อสร้าง อาคารสูง
 • มีภาวะผู้นำ การนำเสนอที่ดี การสื่อสาร

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.