• วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
  • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?