• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี ในงานก่อสร้างบ้าน
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

23-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?