• เพศชาย
  • ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29 mins ago

 

Applied
  • ปวช-ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
  • ช่างรายวัน

16 hours ago

 

Applied
  • Project Manager
  • Construction Management
  • งานบริหารโครงการก่อสร้าง

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Deputy COO
  • รองประธานฝ่ายปฎิบัติการ
  • AVP

16 hours ago

 

Applied
  • สามารถเขียน SHOP DRAWING ได้
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

  • เพศชาย/หญิง
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้
  • มีความชำนาญในการใช้ Computer

16 hours ago

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

16 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี

16 hours ago

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมการซ่อมบำรุง ปรับแก้เครื่องมือสำรวจ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย- หญิง
  • อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
  • วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงาน
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี

23 hours ago

 

Applied
  • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
  • ขอและยื่นนิติกรรมกับหน่วยงานราชการ

23 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย- หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์เขียนแบบ อย่างน้อย 5 ปี

23 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวช. ถึง ปวส. สาขาก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

23 hours ago

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามรถขับรถกระบะได้
  • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

21-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานรับเหมาก่อสร้าง 2-3 ปี
  • สามารถเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

21-Aug-17

 

Applied
  • ผลิตชิ้นงาน
  • เพศชาย วุฒิ ปวส. / ปวช. สาขาสถาปัตย์ / ก่อสร้าง
  • ตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built In

21-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน UPVC
  • ศึกษารายละเอียดแบบงาน UPVC ก่อนผลิต
  • ผลิตชิ้นงาน

21-Aug-17

 

Applied
  • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
  • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

21-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

19-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศ฿กษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
  • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
  • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.
  • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานเหล็ก
  • ควบคุมดูแลการทำงานของคนงาน อ่านแบบได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.
  • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านงานเหล็ก
  • ควบคุมดูแลการทำงานของคนงาน อ่านแบบได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงาน
  • อายุ 30ปี ขึ้นไป
  • มีใบขับขี่ขับรถยนต์

18-Aug-17

 

Applied
  • วิศวกรเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, มี กว
  • สถานที่ปฎิบัติงาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

17-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามรถขับรถกระบะได้
  • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

17-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามรถขับรถกระบะได้
  • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

17-Aug-17

 

Applied
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามรถขับรถกระบะได้
  • เวลาทำงาน 9.00-18.00 6วันต่อสัปดาห์

17-Aug-17

 

Applied
  • มีความรู้ในงานก่อสร้างและระบบการทำงาน
  • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์ช่างสำรวจอย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
  • สามารถเขียน SHOP DRAWING ได้

17-Aug-17

 

Applied
  • จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
  • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
  • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

17-Aug-17

 

Applied
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
  • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

17-Aug-17

 

Applied
  • รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
  • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง-โยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
  • Able to communicate in English
  • Experience in real estate constructions
  • Computer literacy and proficient in MS.office and

16-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.