• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา /สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารงานก่อสร้าง
  • สามารถใช้ Auto-cad เขียนแบบ

8 hours ago

 

Applied
  • Bachelor's in Civil Engineering
  • 3 Yrs as Civil Engr-Construction-Related Industry
  • Good Command of English

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
  • Experience in construction business.
  • Drawing of Topographic,Structural & Architectural
  • Experience in computer-aided design&drafting(CADD)

26-May-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?