• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประจำที่ โครงการสวอนเลค เขาใหญ่ นครราชสีมา
  • พร้อมเริ่มงานทันที

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?