• จบปริญญาตรีสาขาโยธา
  • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
  • ปฏิบัติงาน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองนครราชสีมา

29-May-20

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
  • ควบคุมการวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องงานก่อสร้างบ้าน

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?