Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 50 jobs
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Civil Engineer/วิศวกรโยธา

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's logo

  Site Engineer/วิศวกรสนาม

  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd
  Bangkok
  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้าน
  • ทำงานโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล
  • โอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายงาน
  PRTR Group Co., Ltd.'s banner
  PRTR Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วางแผนมาตรฐานก่อสร้างตามมาตรฐานกลางของบริษัท
  • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • มีบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพลังาน
  • มีประสบการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1-3ปี
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  BangkokTHB 35K - 55K /month
  • โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 4 ปี
  • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้
  Next