• การศึกษาระดับ ปวช หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • มีความชอบในงานการจัดทำข้อมูลสินค้า
  • มีความตั้งใจ ขยันและรับผิดชอบงาน

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?