Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 87 jobs
  Siam Chatuchak Co., Ltd.'s banner
  Jatuchak
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร
  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)'s logo

  Mechanical Engineer/วิศวกรเครื่องกล

  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)
  Dusit
  • เพศชาย ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล มี กว.ระดับภาคี
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านประเมินราคา/ควบคุมงาน
  • ใช้ AutoCad, MS.office และประจำต่างจังหวัดได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ดับเพลิง ลิฟต์ บันไดเลื่อน
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • รวบรวม จัดทํารายการสั่งซื้อ
  • จัดทํารายงานสรุปการใช้งบประมาณ
  • รวมรวมข้อมูล Standard Back of House
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  BangkokTHB 55K - 90K /month
  • บริหารงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast - Tunnelform
  • รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • BOQ ที่ปรึกษางานประเมินราคา สัญญาจ้าง ปวส.
  • ถอนแบบแปลนบ้าน ประเมินราคาบ้าน
  • ประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง
  Next