• เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน ประกันสังคม
  • ตรวจเยี่ยมไซด์งานลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า

07-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?