• การศึกษา - ปริญญาตรี
  • เงินเดือน 20,000 - 35,000
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

5 mins ago

THB20k - 35k /month

Applied
  • Manage QS, QA, QC, Safety & Engineering
  • Over 10 Years Experience in Construction Field
  • Conflict Resolution & Management Experience

30-Mar-20

 

Applied
  • ปริญญาโท , มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • ออกแบบตามมาตรฐาน ACI-318 และ AISC-360
  • รับผิดชอบงานออกแบบโครงสร้างอาคาร

27-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?