• ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-48 ปี

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 40-50 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุม ดูแลงานโครงการก่อสร้าง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์วิ่งงานต่างจังหวัด
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Strong understanding the interior design
 • Require regular travel

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

4 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum Experience: 8 years
 • Experience in design of either RC
 • Enthusiastic team player

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineering, Science, Chemistry
 • Minimum of 5 years work experience
 • Technically competent

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีจิตใจรักงานขาย
 • ต้องมีความมานะอดทนต่อลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีมเเละรับฟังความเห็นของผู้อื่น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่ต่ำกว่า2ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Cost Engineer/Estimate
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปีในด้าน Estimate Cost
 • งานถนน, สะพาน, รถไฟ, รถไฟฟ้า และการคมนาคมต่างๆ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 35 - 45 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Civil Engineering
 • At least 5 years working experience in hotel

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
 • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

17 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
 • ประสานกับผู้รับเหมา ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

17 hours ago

 

Applied
 • Male, age not over 45 years old
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Able to communication in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลา

17 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบเพื่อประมาณราคาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม ที่พักอาศัย
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 2 ปี
 • ต้องการที่จะเรียนรู้งาน พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(สาขาโยธา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี
 • ประกันสังคม/ ประกันสุขภาพ / โบนัสประจำปี

17 hours ago

 

Applied
 • vocational qualification in mechanical engineering
 • Able to travel around Thailand and overseas
 • Increasing sales and market share

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การควบคุมบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสุขภาพประจำปี,สัมมนาประจำปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in C&S Engineering
 • Min. 5 years experience in the design of structure
 • Good knowledge of analysis and design

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป / สาขาวิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

17 hours ago

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

17 hours ago

 

Applied
 • Construction
 • Safety License
 • Safety Patrol

17 hours ago

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Professional Mechanical Engineer

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai male, aged not over 30 years old
 • 5 years in monitoring and evaluation (M&E)
 • knowledge of AutoCAD and Sketch Up programs

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้งานด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้งานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์มาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถคำนวณงานระบบได้
 • สามารถคิดคำนวณงานเพิ่ม-ลด ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail Manager
 • Sr.Retail Manager
 • Project Manager

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

17 hours ago

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง

20-Aug-17

 

Applied
 • Challenging job opportunity
 • Licensed Civil Engineer
 • Minimum 3 years’ experience in construction

20-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.