• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้
 • การติดต่อประสานงาน

3 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • งานก่อสร้าง
 • คอนโด

11-Nov-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?