Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 72 jobs
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's banner
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's logo
  BangkokTHB 45K - 69,999 /month
  • บริหารต้นทุนโครงการ/ บริหารงานสำนักงาน
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามขอบเขตงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
  Bangkok
  • มีการควบคุมดูแล Project Manager มากกว่า 2 ปี
  • ประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้าน
  • มีทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการโครงการ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkhuntien
  • โครงการใหม่
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  Next