Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 179 jobs
  PathumwanTHB 55K - 120K /month
  • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • งานด้านระบบกายภาพ บริหารจัดการอาคาร
  • เงินเดือน 54,000-108,000+เงินประจำตำแหน่ง 15,000
  Syslink Technology Co., Ltd.'s logo
  KlongsanTHB 30K - 45K /month
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีทัศนคติที่ดีในการวางแผน
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารหน้างานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน งานระบบ งานสถาปัตย์
  • มีความรู้เรื่องการตกแต่งภายในอย่างดีเยี่ยม
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  RatburanaTHB 20K - 25K /month
  • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)'s logo

  Construction Supervisor (Foreman)/ห้วหน้างานก่อสร้าง (โฟร์แมน)

  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)
  Dusit
  • เพศชาย ปวช, ปวส, ป.ตรี ก่อสร้างโยธา รักงานภาคสนาม
  • ประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี ด้านคุมงานก่อสร้าง, โยธา
  • ใช้ AutoCad / MS.officeได้ เดินทาง/ประจำ ตจว.ได้
  Next