• มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

5 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Architecturally educated
 • Good knowledge of related computer software
 • positive working attitude and teamwork

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

5 hours ago

 

Applied
 • Must have direct experience in retail projects.
 • Able to review or adjust design drafts
 • Able to travel to project sites across Thailand

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • Aged 30-45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • Good communication and negotiation skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • work closely with Senior Designer/Design Director
 • Design Development and coordination
 • 5-10 years of professional experience

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 -35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Manages, organizes and coordinates project teams
 • Work closely with Design Director to develop archi
 • At least 10 years professional experience

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถอยู่ประจำไซส์งานได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree (architectural, Civil,)
 • 4 years plus with related experience
 • Knowledge of Drawing and specifications

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่
 • มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย 30-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in civil engineer
 • 5 years experience as a site engineer
 • Professional and pleasant personality

5 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้งานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Famous Japanese Machinery maker
 • Japanese Speaking position
 • Monday - Friday working / Flexible hour

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in High rise hotel development project
 • Knowledge of contract administration
 • Design reviewing and co-ordination skills

5 hours ago

 

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

24-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปด้านประมูลงานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

24-Sep-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Engineer,Architectural,On-Site Construction exp.
 • 5 years in using MS Project and MS Excel
 • Excellent command in both English

23-Sep-17

 

Applied
 • Site Engineer in Mix-use Project (International)
 • Electrical Engineer in Mix-use Project (Inter)
 • Interior Design in Mix-use Project (International)

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience with structural design
 • Commercial Mixed-use projects is a plus
 • Had international project is advancetage

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถคำนวณแบบโครงสร้างได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับวิศวกรโครงการ

23-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสานงานก็วิศวกรโครงการ

23-Sep-17

 

Applied
 • Working with one’s creativeness
 • Opportunity to work with Japanese MD
 • Can get salary that based on their ability

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Grow with a long operating Japanese construction
 • Opportunity to receive attractive base salary
 • Be a part of big governmental Red Line project

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการเบิกจ่าย งวดงาน และจัดสรรค์กำลังพล
 • มีประสบการณ์งานอาคารอย่างน้อย 2 ปี โครงการๆ
 • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Sales water pump, construction equipment
 • Government and contractor bidding
 • direct and channel sales to existing and new

22-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • Chief Engineer
 • Large property developer
 • Hotel and Building - High Rise

22-Sep-17

 

Applied
 • Coordinate & monitor the site development process
 • Updates key construction schedules
 • Manage contractors/vendors’ performance

22-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction Chemicals Company
 • •Technical competence / Training
 • control stock both Made to Order & Made to Stock

22-Sep-17

 

Applied
 • Interior design
 • Design coordinator
 • Architectural design

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • อ่านแบบ และใช้ autocat เป็น
 • ขับรถยนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักที่ต่างจังหวัดได้

22-Sep-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Build and modify 3D models in 3D studio max
 • Lighting skills must be strong
 • Strong post-rendering skills in Photoshop

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years construction industry experience
 • Degree in Architecture, Con. Man. or Struct. Eng.
 • Oversee on and off site project activities

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.